Se incarca...

Termeni si conditii - Creeaza-ti tricoul

Personalizarea se face pe Designer - Click Aici

Folosirea serviciilor oferite de acest site web constituie acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor convenției de mai jos. Bifarea butonului  Trimite cererea reprezintă luarea la cunoștință a prezentelor condiții și acceptarea lor explicită.

 

1. Părțile contractante

1.1.  S.C. Tshirt Factory S.R.L., cu sediul in Bucuresti VESPASIAN 59, Sector 1 , înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/5222/2016, CIF RO29798041, administrator al site-ului web disponibil la adresa www.tshirt-factory.ro, numit pe parcursul acestor termeni și condiții www.tshirt-factory.ro. Adresa email de contact: orders@tshirt-factory.ro

1.2. Dumneavoastră, în calitate de utilizator al secțiunii „Creează-ți tricoul” din cadrul www.tshirt-factory.roși de titular al drepturilor de autor asupra operelor puse la dispoziție prin site-ul  www.tshirt-factory.ro,cu datele de contact puse la dispoziție de către dumneavoastră în pagina www.tshirt-factory.ro/contul-meu numit pe parcursul acestui contract Utilizator.

 

2. Obiectul contractului îl reprezintă licența ne-exclusivă, nelimitată în timp și spațiu pentru S.C. Tshirt Factory S.R.L. acordată de către Utilizator cu privire la operele încărcate de Utilizator pe site-ul www.tshirt-factory.ro.Licența este limitată la utilizarea operei pentru realizarea de materiale (tricouri, accesorii sau alte diverse produse) cuprinzând această operă, exclusiv la solicitarea expresă a Utilizatorului.

 

3. Obligațiile părților

3.1. Obligațiile Utilizatorului

3.1.1. Garantează informația pe care Utilizatorul o furnizează către www.tshirt-factory.ro și este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor de-al lungul publicării acestora în cadrul www.tshirt-factory.ro.

3.1.2. Garantează că este titularul drepturilor de autor și a drepturilor conexe a tuturor operelor care sunt încărcate pe www.tshirt-factory.rosau are dreptul de a licenția aceste drepturi și înțelege să exonereze de orice răspundere pe www.tshirt-factory.rocu privire la aceste aspecte.

3.1.3. Acordă www.tshirt-factory.roo licență gratuită, ne-exclusivă, nelimitată în timp și spațiu de a folosi opera încărcată pe site-ul www.tshirt-factory.ropentru relizarea comenzii plasate de către Utilizator și a găzdui temporar opera pe serverele www.tshirt-factory.ro în vederea acestui scop.

3.1.4. În condițiile în care există o marcă înregistrată a numelui Utilizatorului, Utilizatorul acordă o licență gratuită și neexclusivă www.tshirt-factory.roprin care permite utilizarea mărcilor respective pentru realizarea specificațiilor comenzii plasate de Utilizator pe platforma www.tshirt-factory.ro.

3.1.5. Se obligă să răspundă în termen de 24 de ore la orice mesaj electronic trimis de www.tshirt-factory.roîn momentul primirii de către acesta din urmă a unei plângeri legate de drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor folosite și încărcate de Utilizator.

3.1.6. Acceptă faptul că www.tshirt-factory.roîși rezervă dreptul de a face imposibilă finalizarea comenzii în momentul încărcării unei imagini cunoscute a fi protejate de drepturi de autor sau a unei mărci notorii, așa cum este explicat în documentul de Politica a Companiei (de pus link).

3.1.7. Utilizatorul va fi unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

3.1.8. Înțelege și este de acord cu Termenii de Utilizare a site-ului www.tshirt-factory.ro.

3.1.9. Înțelege și este de acord cu Politica privind date personale a site-ului www.tshirt-factory.ro

 

3.2 Obligațiilewww.tshirt-factory.ro

3.2.1. Acționează ca un găzduitor temporar și gratuit pentru conținutul adăugat de Utilizatori, în condițiile legii 365/2002 privind comerțului electronic, în vederea efectuării comenzii Utilizatorului.

3.2.2.www.tshirt-factory.ro nu monitorizează și nu exercită niciun control editorial asupra vreunei opere încărcate de către Utilizator.

3.3.3. Efectuează și livrează comanda în termenii precizați de Utilizator în formularul de comandă.

 

4. Garanții și exonerarea de răspundere

4.1. Prin  încărcarea de opere, transmiterea mesajelor și comentariilor dvs. către sau prin intermediul oricărui mijloc de comunicare, Utilizatorul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi www.tshirt-factory.ropentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea dvs. Prin prezentul document Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că firma noastră va transmite datele Utilizatorului către organele de anchetă, în cazul în care, ca urmare a publicării unui mesaj, se pornește o investigație penală sau se intentează o acțiune judecătorească.

4.2. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere www.tshirt-factory.ro pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către Utilizator a clauzelor prezentului contract de licență sau a Termenilor si condititiilor www.tshirt-factory.ro.

 

5. Forța majoră

www.tshirt-factory.ro, partenerii sau utilizatorii săi nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat pe site-ul nostru, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința www.tshirt-factory.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic www.tshirt-factory.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele www.tshirt-factory.ro, erorile de operare, grevă etc.

 

6. Rezilierea contractului

Prezentul contract se reziliază de plin drept, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalități în cazul încălcării vreuneia din obligațiile prevăzute la articolul 3.1din prezentul contract.

 

7. Modificarea contractului

www.tshirt-factory.roîși rezervă dreptul să schimbe termenii acestui contract, fără notificare prealabilă și fără îndeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești termeni se vor modifica, www.tshirt-factory.rovă va notifica prin intermediul e-mailului sau printr-un mesaj în contul dvs. de utilizator al www.tshirt-factory.ro. Accesul în secțiunea specifică a site-ului, în contul dvs. de utilizator și folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afișării link-ului privind schimbările pe prima pagină a site-ului implică faptul că v-ați dat acordul asupra noilor termeni.


8. Legea guvernantă

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele termeni și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea româna în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru, iar în condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești.